Categories

Shih Tzu

AKC Shih Tzu Female

Male Shih Tzu

AKC Shih Tzu Male #2

Male Shih Tzu

AKC Shih Tzu Male #1

Male Shih Tzu

PROA SHIH TZU HOBBY BREEDER

Male Shih Tzu

PROA SHIH TZU HOBBY BREEDER

Male Shih Tzu

OUTSTANDING WHITE RED AND BLACK PARTI BABY GIRL!!!

Male Shih Tzu

Suzy

Female Shih Tzu

Doc

Male Shih Tzu

*Shih Tzu Male / Clean Inspection*

Male Shih Tzu

Shih Tzu - Gretchen's # 4 (M)  3 lb 8  oz at 10 weeks

Male Shih Tzu