Categories

Miniature Schnauzer

Female  Mini Schnauzer

Female Mini Schnauzer

Female Chocolate & Tan Schnauzer
Male  Mini Schnauzer

Male Mini Schnauzer

Male Chocolate & Tan Schnauzer
Miniataure Schnauzer male #2  ship 10-22

Miniataure Schnauzer male #2 ship 10-22

Breeder is USDA A License, clean
Male Schnauzer

Male Schnauzer

Chocolate Male Schnauzer
Schnauzer Female 9557

Schnauzer Female 9557

2.9 lbs on 9/30/18
Schnauzer Female 9549

Schnauzer Female 9549

1.12 lbs on 9/30/18
Schnauzer Male 9565

Schnauzer Male 9565

1.14 lbs on 9/30/18
Schnauzer Male 9664

Schnauzer Male 9664

2.12 lbs on 9/30/18
Black & White parti female 2.8 lbs.

Black & White parti female 2.8 lbs.

Black Male 3.8 lbs.

Black Male 3.8 lbs.