Categories

Australian Shepherd

19225-03 Miniature Austrailian Shepherd

19225-03 Miniature Austrailian Shepherd

19225-01 Miniature Austrailian Shepherd

19225-01 Miniature Austrailian Shepherd

Blue Merle FEMALE Toy/Mini Australian Shepherd L@@K!!!

Blue Merle FEMALE Toy/Mini Australian Shepherd L@@K!!!

Black Tri MALE#1 Toy/Mini Australian Shepherd L@@K!!!

Black Tri MALE#1 Toy/Mini Australian Shepherd L@@K!!!

Black Tri MALE#2 Toy/Mini Australian Shepherd L@@K!!!

Black Tri MALE#2 Toy/Mini Australian Shepherd L@@K!!!

Blue Merle FEMALE (IndiXSky) L@@K!!!

Blue Merle FEMALE (IndiXSky) L@@K!!!

Black Tri Toy/Mini FEMALE (IndiXSky) L@@K!!!

Black Tri Toy/Mini FEMALE (IndiXSky) L@@K!!!

Black Tri Toy/Mini FEMALE#2 (IndiXSky) L@@K!!!

Black Tri Toy/Mini FEMALE#2 (IndiXSky) L@@K!!!

Mini Aussie M Black Tri

Mini Aussie M Black Tri

Mini Aussie M Black Tri

Mini Aussie M Black Tri